Generalforsamling
Tidspunkt
16.03.2023 kl. 19.00 - 16.03.2023 kl. 21.00
Sted
Klubhuset
Beskrivelse

Generalforsamlingen holder vi torsdag den 16.03.2022 kl. 19 i vores klubhus.

Vi håber, at I sætter kryds i kalenderen og møder op og bidrager til klubbens nutid og fremtid. Der er altid plads til input og bidrag fra jer alle.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisor-suppleant

9. Valg af udvalg

10. Eventuelt

PS! Klubben er vært ved øl/vand og lidt mundgodt.

Med stor tennis-hilsen

Pbv.

Claus Mahler, Formand

Slangerup Tennisklub