Bestyrelsesformand
Claus Mahler
Præsentation

Claus er klubbens formand og tager sig af den overordnede kontakt til medlemmer og øvrige eksterne interessenter.


Formandens opgaver:

Kommunikation til og med medlemmerne.

Kommunikation og koordinering med kommune og forbund mv.

Medansvarlig for klubbens hjemmeside og FB mv.

Med i træner- og spillerudvalg.


Og så spiller han med på klubbens veteran-hold og giver et nap med på et af motionist-holdene

Se hele beskrivelsen
Kasserer
Hans Chr. Dibbern
Præsentation

Hans Christian er klubbens kasserer. 


Hans Christians opgaver: 

Kommunikation til og med medlemmerne i forhold til kontingent og indmeldelse

Løbende bogføring og udarbejdelse af årsregnskab

Årlig indberetning af medlems-data og indberetning til kommune og forbund mv.Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Jesper Thorman
Præsentation

Jesper er klubbens aktive næstformand der tit ses på banerne. 


Jespers opgaver:

Kommunikation til og med medlemmerne.

Rådgivende coach på søndags-træningen og trænings-events i øvrigt. 

Er med i træner- og spillerudvalg


Og så spiller han med på klubbens veteran-hold og giver et nap med på et af motionist-holdene

Se hele beskrivelsen
Jette Johannessen Fels
Præsentation

Jette er bestyrelsesmedlem og er tovholder for klubbens fest-udvalg og ligeledes med i spilleudvalget.

Og så spiller hun med på klubbens veteran-hold.

Se hele beskrivelsen
Morten Borring
Præsentation

Morten er vores nyeste bestyrelsesmedlem men har stor erfaring med forenings- og klubarbejdet.

Morten står for torsdags-træningen og er i gang med træner-uddanelsen i forbunds-regi.

Derudover er han tovholder i træner-udvalget.

Se hele beskrivelsen
Suppleant
Henrik Bøgh Vinther
Præsentation

Henrik er klubbens ubestridte kommunikations- og eventchef


Derudover er han holdkaptajn på et af klubbens motionist-hold der netop er rykket op.

Se hele beskrivelsen
Johannes Fels
Præsentation

Johannes er en af vores kompetente bestyrelses-suppleanter og han bidrager, blandt andet, som tovholder for bane-udvalget.

Derudover spiller Johannes på klubbens veteranhold.


Se hele beskrivelsen
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram